Elezzjoni Malta Dockers Union 2014


15 ta’ Lulju 2014

Rizultat tal-votazzjoni ghall-Shop Steward / President u sitt membri
Fil-Kumitat tal-Haddiema Licenzjati tax-Xatt.

(Awwissu 2014 – Lulju 2018)

Dan huwa r-rizultat ufficjali tal-votazzjoni li saret il-lum it-Tlieta 15 ta’ Lulju 2014 ghall-hatra ta’ President / Shop Steward u sitt membri fil-Kumitat tal-Haddiema Licenzjati tax-Xatt.

Votazzjoni ghall-Shop Steward u President tal-Kumitat Ezekuttiv – Voti mitfugha: 339 – Voti Validi : 334– Voti Invalidi: 5

1. Ryan Fava (L’Amerikan) 249 vot ELETT

2. Joaeph Saliba (Nusu) 78 vot

3. Paul Abela (Bomba) 7 voti

Votazzjoni ghall-sitt membri fil-Kumitat u fl-Ezekuttiv tal-MDU – Voti mitfugha : 339– Voti Validi : 334 – Voti Invalidi : 5

1 Borg Roland (Kalang) 227 vot ELETT

2. Azzopardi Martin (Bajdu) 198 vot ELETT

3. Caruana Lloyd (Rocc) 166 vot ELETT

4. Attard Franco (Markiza) 139 vot ELETT

5. Paul Abela (Bomba) 126 vot ELETT

6. Donald Muscat (Babett) 107 vot ELETT

7. Carmel Baldacchino (Cilla) 104 vot

8. Martin Buttigieg (Vert) 100 vot

9. Reno Bugeja (Nutar) 95 vot

10 Clinton Sammut (Kirjelejs). 95 vot

11. George Mallia ((Zghir) 87 vot

12. Jeffrey Montebello (Pizka) 75 vot

13.Aldo Azzopardi (Tombla) 69 vot

14.Mark Borg (Kullurin) 67 vot

15.George Zammit (Qus) 64 vot

16. Frankie Grech (L-Ghawdxi) 43 vot

17.Paul Camilleri (Fufu) 36 vot

18.George Debono (Norasia) 26 vot

19. George Mifsud (Baglu) 25 vot

20. Lawrence Mizzi (Jikolha) 25 vot

21.Kenneth Spiteri (Kajmieni Jnr.) 25 vot

22.Mario Spiteri (Kajmieni) 22 vot

23.Raymond Tabone (Kikku) 15 vot

Membri tal-Kummissjoni Elettorali : Chairperson : Jeffrey Busuttil
Membri : Edmond Galea u Kevin Mangion