Karigi Kumitat tal-Haddiema Licenzjati tax-Xatt 2014-2018


25 ta’ Lulju 2014
Dawn huma il-karigi li gew assenjati lill-membri tal-Kumitat tal-Haddiema Licenzjati tax-Xatt (2014-2018)

President Ing. Ryan Fava
Vici-President Franco Attard
Segretarju Dr. Rolan Borg LL.D
Tezorier Martin Azzopardi
Segretarju Internazzjonali Paul Abela
Union Health & Safety Rep Lloyd Caruana
Public Relations Officer Donald Muscat

Doveri u Responsabbiltajiet ohra.
Segretarju
Roland Borg huwa inkarigat li jikteb il-minuti tal-laqghat tal-Kumitat u ta’ laqghat ohra bejn il-Union u l-Managements. Huwa wkoll ir-rapprezentant legali tal-Union, il-firmatarju legali u responsabbli mill-kawzi tal-qorti u minn kuntatti legali ohra.
Bordijiet tad-Dixxiplina
Il-membri tal-Union li jitressqu quddiem il-Bord tad-Dixxiplina se jkunu assistiti mill-avukat Rolan Borg
Rapporti /Twissijiet mahruga mill-Malta Freeport
Paul Abela se jkun inkarigat mir-rapporti / twissijiet li jinghataw mill-Freeport lill-membri taghna u mit-Transhipment tal-Marsa. Huwa responsabbli wkoll li jiehu l-minuti tal-laqghat meta s-segretarju ma jkunx disponibbli.
Firmatarji tal-Kontijiet Bankarji.
Martin Azzopardi huwa l-firmatarju ewlieni fuq kull transazzjoni bankarja. Mieghu iridu jiffirmaw jew il-President jew il-Vici-President.
Port Workers Board
Il-President u s-Segretarju huma l-membri f’isem il-haddiema fil-Port Workers Board
Pensions and Contingency Fund
Il-President u l-Vici-President huma l-membri f’isem il-haddiema fil-Board tal-Pensions and Contingency Fund.
Injury Reports
Donald Muscat huwa inkarigat mill-Injury Reports u mill-Website tal-Union.
Roster Tal-Marsa
Lloyd Caruana huwa inkarigat mir-roster tal-Marsa.