THABBRET IL-MEWT TAL-EWWEL PRESIDENT TAL-MALTA DOCKERS UNION


joe saliba

 

Thabbret il-mewt ta’ Joe Saliba, ex-President tal-Malta Dockers Union.  Huwa kellu 55 sena. Is-Sur Saliba kien l-ewwel President tal-Malta Dockers Union li giet imwaqqfa mill-Haddiema Licenzjati tax-Xatt f’Settembru tal-2006. Huwa serva wkoll ghal diversi snin bhala Shop Steward tal-Haddiema tax-Xatt fit-Taqsima Marittima tal-GWU.

Ryan Fava, il-President tal-Malta Dockers Union, flimkien mal-Kumitat Ezekuttiv u l-Haddiema tax-Xatt, esprimew is-soghba taghhom ghal mewt tal-ex-President tal-Union u offrew il-kondoljanzi u l-appogg taghhom lill-martu, lill- ibnu u lill- familja kollha tieghu.

 

UFFICCJU INFORMAZZJONI

MALTA DOCKERS UNION

12 – 05 – 2016