Category Archives: News

THABBRET IL-MEWT TAL-EWWEL PRESIDENT TAL-MALTA DOCKERS UNION

  Thabbret il-mewt ta’ Joe Saliba, ex-President tal-Malta Dockers Union.  Huwa kellu 55 sena. Is-Sur Saliba kien l-ewwel President tal-Malta Dockers Union li giet imwaqqfa mill-Haddiema Licenzjati tax-Xatt f’Settembru tal-2006. Huwa serva wkoll ghal diversi snin bhala Shop Steward tal-Haddiema … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Malta Maritime Forum

The President of the Malta Dockers Union Ing. Ryan Fava was appointed as one of the members in the board of the Malta Maritime Forum, this Forum was launched on the 31st July 2015.  The aim of this Forum is … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Karigi Kumitat tal-Haddiema Licenzjati tax-Xatt 2014-2018

25 ta’ Lulju 2014 Dawn huma il-karigi li gew assenjati lill-membri tal-Kumitat tal-Haddiema Licenzjati tax-Xatt (2014-2018) President Ing. Ryan Fava Vici-President Franco Attard Segretarju Dr. Rolan Borg LL.D Tezorier Martin Azzopardi Segretarju Internazzjonali Paul Abela Union Health & Safety Rep … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

President Malta Dockers Union 2014-2018

It-Tlieta, 15 ta’ Lulju 2014. Ryan Fava huwa l-President il-gdid tal-Malta Dockers Union Is-Sur Ryan Fava gie elett bhala l-President tal-Malta Dockers Union f’elezzjoni li saret il-lum it-Tlieta fost il-Haddiema Licenzjati tax-Xatt membri tal-Malta Dockers Union. Is-Sur Fava, minbarra li … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Elezzjoni Malta Dockers Union 2014

15 ta’ Lulju 2014 Rizultat tal-votazzjoni ghall-Shop Steward / President u sitt membri Fil-Kumitat tal-Haddiema Licenzjati tax-Xatt. (Awwissu 2014 – Lulju 2018) Dan huwa r-rizultat ufficjali tal-votazzjoni li saret il-lum it-Tlieta 15 ta’ Lulju 2014 ghall-hatra ta’ President / Shop … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

ETF – IDC JOINT DECLARATION ON EUROPEAN PORTS POLICY AND ON THE SOCIAL SITUATION IN EUROPEAN PORTS

ETF – IDC JOINT DECLARATION ON EUROPEAN PORTS POLICY AND ON THE SOCIAL SITUATION IN EUROPEAN PORTS On 1 February 2013 the ETF and IDC met in Brussels to discuss the latest developments on EU portspolicy as well as the … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Container-Rate Plunge Shows Mediterranean Cast Adrift

Container-Rate Plunge Shows Mediterranean Cast  Adrift Friday, 16 November 2012 |  00:00 Europe’s sovereign-debt crisis has  led to a collapse in the rates container lines charge on routes from China to  the Mediterranean, creating a two-tier price structure as they … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Laqgha bejn il-Malta Dockers Union u l-Prim Ministru Dr. Lawrence Gonzi

Is-Sibt, 3 ta’ Novembru  2012   Laqgha bejn il-Malta Dockers Union u l-Prim Ministru  Dr. Lawrence Gonzi Il-Prim Ministru Dr. Lawrence Gonzi qal li matul is-sitt snin li  għaddew, il-Malta Dockers Union ħadmet tajjeb u llum hi sieħba importanti għal  … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Laqgha bejn il-Malta Dockers Union u l-mexxej Laburista Dr. Joseph Muscat

It-Tlieta, 16 ta’ Ottubru 2012   Il-Mexxej  Laburista Dr. Joseph Muscat iddikjara li Gvern Laburista gdid se jkun impenjat li jkompli bit-twettiq  tar-riforma maqbula bejn il-Gvern u l-MDU f’Gunju tal-2007 biex ikompli  jassigura l-postijiet tax-xoghol lill-haddiema tax-xatt.   Din  id-dikjarazzjoni … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Malta Dockers Union orders one hour solidarity strike

MALTA DOCKERS UNION 23/25, Xatt l-Ghassara tal-Gheneb, Marsa MRS 1912. Tel. 99423480 Thursday, 20 September 2012. News Release Malta Dockers Union orders one hour solidarity strike Today the Malta Dockers Union informed the Managements of Malta Freeport Terminals Limited and … Continue reading

Posted in News | Leave a comment